Nội dung phim

Nhẫn giả nhận nhiệm vụ tiêu diệt một tên trùm chuyên buôn bán thuốc phiện. Và có thêm hai nhẫn giả khác nữa cùng tham gia phụ trợ. Nữ nhẫn giả quen thuộc công việc nhanh chóng giả dạng tiến vào nhà của tên trùm thuốc phiện. Và tên trùm thuốc phiện lại được hai nhẫn giả khác phản bội cho biết trước. Nhưng mà tên trùm thuốc phiện đó cũng vẫn có kết cục không thể khác hơn bị tiêu diệt. Nhưng khi nhẫn giả ra khỏi nhà tên trùm đó thì đã bị hai nhẫn giả khác truy sát đuổi giết. Thì ra đây là nhiệm vụ cuối cùng tổ chức muốn tiêu diệt nhẫn giả. Những mà nhẫn giả đã tiêu diệt cả hai nhẫn giả truy sát

Diễn viên tham gia phim

N/A