Tên thầy giáo biến thái trong trường vietsub Tập 1 Nữ sinh mắc lỗi

Tên thầy giáo biến thái trong trường vietsub Tập 1 Nữ sinh mắc lỗi

0 0 votes

Nội dung phim

Nữ sinh đã cùng với những bạn khác đã thay đổi kết quả bài kiểm tra. Cho nên nữ sinh đã bị tên thầy giáo biến thái đó gọi vào phòng riêng. Và sau đó tên thầy giáo biến thái dùng bằng chứng nữ sinh đã gian lận trong bài kiểm tra. Tên thầy giáo biến thái dâm dục đã cưỡng hiếp nữ sinh ở bên trong đó. Nữ sinh bị tên thầy giáo biến thái đó đánh ngất và sau đó kích dục. Mà khi nữ sinh tỉnh lại thì đã bị têm thầy giáo dâm dục đó đâm con cặc vào trong nhấp liên tục. Nữ sinh đã bị tên thầy giáo đó cưỡng hiếp nhưng mà vẫn phải im lặng. Bởi vì nữ sinh đã gian lận trong bài kiểm tra

Diễn viên tham gia phim

N/A